EBC: nowa perspektywa makro w centrum uwagi

wpis w: Bez kategorii | 0

Dzisiejszy dzień jest szczególnie pracowity na rynku zarówno walutowym jak i surowcowym. Jednym z kluczowych wydarzeń będzie popołudniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Samą decyzję poznamy o 13:45, zaś konferencja prasowa rozpocznie się jak zwykle o 14:30.

Zobacz także: Inwestuj bez ryzyka. Otwórz konto i odbierz 30$ na start

O ile rynek jest zgodny, co do braku jakichkolwiek nowych działań podczas czerwcowego posiedzenia, o tyle mamy pewną rozbieżność w kwestii rewizji prognoz makroekonomicznych. To właśnie ten aspekt znajduje się dzisiaj w centrum zainteresowania uczestników rynku.

Nawiasem mówiąc, dzisiejszą „stolicą zmienności rynkowej” będzie Wiedeń, bo to tam EBC zorganizował swoje posiedzenie. Jak dobrze wiadomo, również OPEC będzie miał swoje zebranie. Być może obydwa wydarzenia były skoordynowane? Nie ma to oczywiście większego znaczenie, lecz samo powiązanie cen ropy z dzisiejszą decyzją Rady Prezesów jest bardzo istotne.

Zobacz także: Posiedzenie OPEC w cieniu wojny walutowej

Na wstępie warto zaznaczyć, że około 40% ankietowanych przez Bloomberga ekonomistów spodziewa się wzrostowej rewizji prognozy inflacji dla 2016 roku. Z drugiej strony około 50% nie oczekuje żadnych zmian, a tylko 10% antycypuje ich obniżkę. Biorąc pod uwagę fakt, że ostatnie prognozy EBC pochodzą z marca, a ceny surowca od tego czasu mocno odbiły, należy spodziewać się raczej podwyższenia oczekiwanej ścieżki inflacyjnej.

Oczekiwania ekonomistów, źródło: Bloomberg
Oczekiwania ekonomistów, źródło: Bloomberg

Inną kwestią pozostaje inflacja widziana w przyszłym roku, której potencjalna rewizja będzie zależała od tego, jak EBC postrzega obecny ruch na rynku czarnego złota. Jeśli będzie on postrzegany jako trwały, wówczas również projekcja na 2017 może ulec zmianie, z korzyścią na rynek wspólnej waluty. Co więcej, blisko 40% ekonomistów spodziewa się właśnie takiego ruchu.

W tej materii warto spojrzeć na ostatnie wypowiedzi członków EBC. Po pierwsze, jest pełna zgoda co do tego, że dalsze kroki są mało prawdopodobne w okresie letnim. Po drugie, co jeszcze ważniejsze, członkowie są podzieleni w kwestii trwałości ostatniego odbicia cen ropy naftowej. Stąd też dyskusja na ten temat może być bardzo interesująca. To z kolei mogłoby implikować różne poglądy na temat rewizji ścieżki inflacyjnej.

Wypowiedzi członków EBC, źródło: InsiderFX
Wypowiedzi członków EBC, źródło: InsiderFX

Jednak co jeśli EBC będzie musiał dalej luzować politykę? Jeśli chodzi o najbliższe i kolejne posiedzenie jest zgodność, że EBC nie będzie wprowadzał nowych instrumentów. Notabene dopiero od wczoraj ruszył skup obligacji korporacyjnych, który ogłoszony został na marcowym posiedzeniu.

Zobacz także: Inwestuj świadomie! Kompleksowa analiza makroekonomiczna

Sytuacja jednak zmienia się diametralnie jeśli chodzi o posiedzenie we wrześniu. Jak pokazuje poniższy wykres, ponad połowa ankietowanych ekonomistów (widząca konieczność dalszych działań) spodziewa się dalszego luzowanie już we wrześniu. Tym samym niezwykle ważny będzie przebieg wydarzeń zarówno na rynku ropy, jak i efekty zaimplementowanych działań w marcu, w celu oceny, czy dalsze luzowanie jest konieczne. Również we wrześniu poznamy nowe projekcje makro.

Kiedy EBC może luzować?, źródło: Bloomberg
Kiedy EBC może luzować?, źródło: Bloomberg

Wśród najczęściej wymienianych narzędzi, jakie EBC może zastosować, zdecydowanie przeważa wydłużenie programu skupu aktywów. Blisko 85% ekonomistów oczekuje takiego rozwiązania. Znacznie mniej badanych wierzy w dalsze cięcie stopy depozytowej, czy zwiększanie tempa skupu papierów wartościowych, które obecnie plasuje się na poziomie 80 mld EUR miesięcznie.

Z kolei mało kto dostrzega szanse na obniżenie stopy lombardowej (MLF), czy też głównej stopy wykorzystywanej w transakcjach refinansujących. Prawie nike nie sądzi, że EBC może posunąć się tak daleko, by zacząć skupować akcje z rynku.

Co może zrobić EBC?, źródło: Bloomberg
Co może zrobić EBC?, źródło: Bloomberg

Warto przytoczyć jeszcze kilka komentarzy członków EBC, z których na szczególną uwagę zasługuje ten od Coeure’a. Powiedział on wyraźnie, że TYLKO gwałtowna aprecjacja EUR mogłaby negatywnie wpłynąć na inflację. Z kolei od czasu jego wypowiedzi notowania EURUSD obniżyły się, zdecydowanie tłumiąc presję na jakiekolwiek mocniejsze uwagi w tej kwestii ze strony Draghi’ego na dzisiejszej konferencji. W tym miejscy warto przywołać również ostatnią bardziej szczegółową analizę wpływu kursu walutowego na politykę EBC.

Wypowiedzi członków EBC, źródło: InsiderFX
Wypowiedzi członków EBC, źródło: InsiderFX

Poza tym EBC odniósł się do Brexitu mówiąc, że w takim scenariuszu EBC miałby różnego rodzaju środki do działania. Podsumowując jednak w dniu dzisiejszym liczy się właściwie tylko jedno: podejście EBC do ostatniego odbicia w cenach ropy i jego wpływu na inflację. Warto również szukać pewnych komentarzy odnośnie do ostatnio zaimplementowanych środków.

Zobacz także: Członkowie FED i rynek FRA coraz bardziej wspierają dolara

W godzinach przedpołudniowych notowania wspólnej waluty znajdują się zdecydowanie na czele wzrostów, dostrzegając szansę na rewizję inflacji w górę, a przez to mniej gołębi język ze strony EBC. EURUSD zbliża się do kluczowego oporu na 1,12, ponad którym mamy dwie średnie kroczące. Niewykluczone, że poziom ten zostanie przetestowany jeszcze przed konferencją Draghi’ego.

EURUSDDaily

Niemniej warto dodać, że rynek stopy procentowej nie daje dzisiaj większych szans na odbicie rynku wspólnej waluty. Według notowań kontraktów na 3-miesięczne stawki LIBOR dla obydwu walut możemy zauważyć, że spread wskazuje zdecydowanie na niższe poziomy. Aktualnie nawet w rejonie 1,10.

Zobacz także: Dlaczego wciąż warto sprzedawać AUD?

Tym samym, o ile krótkoterminowo dzisiejsze posiedzenie EBC może dać chwilę wytchnienia dla spadków EURUSD, o tyle rosnące prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez FED i wciąż brak dostatecznej wyceny na rynku FX powinien zapewniać wsparcie do spadków. Oczywiście nie należy zapominać również o danych z USA w ciągu najbliższych godzin, jak raport ADP, NFP czy usługowy indeks ISM. Figury to mogą znacząco zmienić perspektywę czerwcowej podwyżki.

Rynek FRA a EURUSD, źródło: InsiderFX
Rynek FRA a EURUSD, źródło: InsiderFX