Szokujący raport WASDE. Czy jest się czego obawiać?

wpis w: Bez kategorii | 0

Od czasu publikacji ostatniego raportu wszystkie kluczowe zboża pozostawały w trendach spadkowych, nie mogąc choćby nawiązać do rychłych wzrostów, jakie można było ujrzeć jeszcze przed kilka tygodniami. O ile okres żniw w USA i Europie trwa w najlepsze, o tyle perspektywy fundamentalne zmieniają się jak w kalejdoskopie. Tym samym rynek bacznie śledzi nie tylko warunki pogodowe, mające istotny wpływ na postęp prac żniwnych, ale i również dane o jakości zebranych plonów, czy też właśnie miesięczne raporty WASDE, wywierające zdecydowanie największą zmienność.

Krótkoterminowe wsparcie dla ropy w długoterminowej stagnacji

W kwestii sierpniowej publikacji można mówić o sporym rozczarowaniu, jeśli porównany zaprezentowane przez USDA wyniki z oczekiwaniami rynkowymi. Właściwie pod każdym względem raport okazał się być słabszy, nie spełniając konsensusów. Nie powinna więc dziwić rychła przecena wszystkich kluczowych zbóż: pszenicy, kukurydzy oraz soi. USDA szacuje, że rentowność zbirów kukurydz z jednego akra upraw w bieżącym sezonie wyniesie 169,5 buszli, wobec prognozy na poziomie zaledwie 166,2 buszli. W przypadku soi amerykański Departament Rolnictwa prognozuje rentowność równą 49,4 buszli, wobec konsensusu na pułapie 47,5 buszli. Poza tym wyższa ma być również produkcja zarówno kukurydzy jak i soi, czego nie przewidywali ankietowani przez Bloomberga analitycy.

Zrewidowane prognozy USDA dla kluczowych zbóż, źródło: USDA, InsiderFX Research

Niemniej jednak sytuacja wygląda źle, jeśli porównany ją do oczekiwań rynku. Niemniej, jeśli sierpniowe wielkości zestawimy z tymi, opublikowanymi w lipcu okaże się, że nie jest aż tak źle, przynajmniej dla niektórych zbóż. Powyższa tabela zawiera zagregowane wielkości najważniejszych wskaźnik zaprezentowanych przez USDA wraz z porównaniem z poprzednim miesiącem. Jak nietrudno zauważyć, najgorzej sytuacja ma się dla rynku soi, gdzie wszystkie kategorie z wyjątkiem całkowitego popytu zostały zrewidowane w niekorzystną dla ceny stronę.

Jednakże sytuacja wygląda znacznie lepiej w przypadku pszenicy oraz kukurydzy. W przypadku pszenicy agencja prognozuje zdecydowanie mniejszą rentowność upraw, aniżeli miało to miejsce w lipcu. Może być to pokłosie stale pogarszających się perspektyw dla pszenicy jarej, o czym pisałem przed kilkoma tygodniami. Jedynie całkowite spożycie zostało marginalnie obniżone, nie jest to jednak jakoś specjalnie duża rewizja. Sytuacja fundamentalna kukurydzy wygląda jeszcze korzystniej, gdyż spadkowa rewizja szacowanej rentowności upraw z jednego akra została obcięta aż o 1,2 tony. Z kolei podobnie jak w przypadku pszenicy, wzrostowa rewizja dla całkowitej konsumpcji została podniesiona tylko delikatnie.

Zrewidowane prognozy USDA dla kluczowych zbóż – globalne, źródło: USDA, InsiderFX Research

Warto również rzucić okiem jak zmieniły się projekcje dla całego świata, jest to ważne pomimo tego, że USA wiedzie prym jeśli chodzi o produkcję choćby kukurydzy czy soi, a także jest znajduje się w gronie największych producentów pszenicy na świecie. Perspektywa globalna zdaje się poniekąd replikować dane przedstawione wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj również najsłabiej wygląda sytuacja fundamentalna dla soi, gdzie w górę zrewidowano prognozę produkcji oraz zapasów na koniec sezony (bardzo wyraźnie), z kolei w dół powędrowała prognoza dla globalnego spożycia ziarna.

Sprawdź Profesjonalny Research InsiderFX - Waluty, Surowce, Akcje

W przypadku kukurydzy perspektywa zdaje się wyglądać najlepiej, gdyż wraz z obniżoną prognozą produkcji na świecie, poziom zapasów na koniec aktualnego sezony praktycznie nie został zmieniony. Z drugiej strony obniżona została estymacja dla światowego spożycia, aczkolwiek w mniejszym stopniu, aniżeli w przypadku ścięcia prognozy produkcji. Tym samym sierpniowy raport WASDE zdaje się dawać nadzieje na odbicie cen kukurydzy. W przypadku pszenicy sytuacja wygląda już trochę gorzej, mianowicie wyraźnie w górę poszła projekcja zapasów oraz produkcji, tymczasem prognoza dla spożycia została podniesiona tylko nieznacznie. Jest to o tyle ważne, iż USA wcale nie jest największym graczem na świecie na rynku pszenicy, stąd globalna perspektywa jest bardziej znacząca, aniżeli w przypadku pozostałych dwóch ziaren.

Kukurydza, D1, źródło: xStation5, InsiderFX Research

Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyżej wyniki sierpniowego raportu WASDE wydaje się, że najlepszą perspektywę ma kukurydza. Od strony technicznej należy zauważyć, iż cena surowca spadła do ważnego wsparcia w postaci 360$, gdzie przebiega również zniesienie 50% ruchu wzrostowego zarejestrowanego od jesieni ubiegłego roku.

Ewentualne zejście niżej może skutkować dojściem do kolejnego zniesienia Fibonacciego w okolicy 348$. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę sytuację fundamentalną sprzed miesiąca i porównując ją do aktualnej perspektywy można sądzić, że kupujący dadzą radę obronić aktualną strefę popytową. W takim wypadku ruch w kierunku kolejnych zniesień, a także rejonu 400$ nie może być wykluczony.

Jednocześnie wciąż zachęcam do pobrania kompleksowego researchu dla rynku kukurydzy, dostępnego po prawej stronie bloga (górna część).