Dlaczego USD lekceważy wyższe rentowności obligacji?

wpis w: Bez kategorii | 0

Kiedy przed czterema laty amerykańska waluta rozpoczynała swoją aprecjację, rynek stopy procentowej był jednym z lepszych predyktorów przyszłych zmian na …Z dala od obligacji, „tail risk” na SP500 i analiza GPW/PLN

wpis w: Bez kategorii | 0

Podczas dzisiejszej rozmowy w „Rynki na Żywo” poruszałem wiele, często mocno zróżnicowanych tematów, stąd każdy znajdzie choćby fragment, który go …