Dlaczego USD lekceważy wyższe rentowności obligacji?

wpis w: Bez kategorii | 0

Kiedy przed czterema laty amerykańska waluta rozpoczynała swoją aprecjację, rynek stopy procentowej był jednym z lepszych predyktorów przyszłych zmian na …