Przybijający raport WASDE. Skąd potężne wzrosty soi?

wpis w: Bez kategorii | 0

W ostatnich dniach zmienność na rynku surowców rolnych zdecydowanie wzrosła, a jest to podyktowane publikacją kolejnych, niezwykle ważnych raportów, o których wspominałem przy okazji przygotowania się do obecnego tygodnia handlowego. Z kolei tematem numer jeden (pomijając wczorajsze doniesienia o porozumieniu ws. zamrożenia produkcji ropy między Rosji a Arabią Saudyjską i cięciem ratingu przez Fitch dla drugiego z tych państw) stał się rynek soi, gdzie ceny szybują w górę już czwarty dzień z rzędu, zaliczając do tej pory najlepszy tydzień od czerwca zeszłego roku. Skąd wynikają takie ruchy?

Zobacz także: Inwestuj bez ryzyka. Otwórz konto i odbierz 30$ na start

Wróćmy jednak do początku tygodnia i poniedziałkowej publikacji traktującej o stanie kluczowych upraw w USA. Raport ten pokazał spadek jakości upraw pszenicy w klasie dobrej do wyśmienitej z 59% w tygodniu ubiegłym do 42% w obecnym. Jednocześnie jakość upraw pszenicy ozimej w klasie słabej do bardzo słabej wzrosła z 7% do 19%. Był to jeden z powodów silnej przeceny tego rodzaju zboża na poniedziałkowej sesji. Niemniej najważniejsze informacje nadeszły w dniu wczorajszym i pokazały kolejne słabsze dane.

W przypadku pszenicy, prognoza zapasów w USA na koniec sezonu została podniesiona z 966 mln buszli do 976 mln buszli, z kolei dla rynku kukurydzy rewizja ta wyniosła odpowiednio z 1837 mln buszli do 1862 mln buszli. W obydwu przypadkach projekcje dla produkcji oraz obsianych areałów nie zostały zmienione. Niemniej, jeśli chodzi o rynek soi dane te były pozytywne, gdyż prognoza kwietniowa pokazała spadek oczekiwanych zapasów w analogicznym okresie z 460 mln buszli do 445 mln buszli, przy jednoczesnym braku zmian projekcji produkcji i obsianych obszarów. O ile wczorajsze spadki na pszenicy i kukurydzy były uzasadnione, o tyle korekta na soi była efektem korelacji z pozostałymi towarami, nie mająca podstaw fundamentalnych.

Zobacz także: Nadpodaż opóźni wzrost ceny mleka. Podwójny cios dla NZD

Co więcej, zgodnie z ostatnim raportem USDA na temat ilości obsiewanych areałów (raport, który wywarł potężny wpływ na rynek wszystkich zbóż) wielkość w przypadku soi ma spaść, co było już wtedy bardzo byczym sygnałem, co z resztą podkreślałem:

…widzimy zdecydowanie pogarszającą się perspektywę dla rynku kukurydzy. W przypadku pszenicy mocne wyprzedanie z danymi fundamentalnymi może zachęcać do kupna (przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej). Najmniej jasny obraz otrzymaliśmy dla rynku soi, który z kolei jest dość atrakcyjny od strony technicznej.

Z kolei jeszcze wcześniej, bo już na początku marca pisałem o pozytywnej perspektywie dla rynku soi we wpisie dotyczącym tego samego typu raportu, jaki poznaliśmy wczoraj. Wówczas wskazywałem, że:

Najbardziej perspektywicznie wygląda rynek soi, przynajmniej z punktu widzenia prezentowanych projekcji (obecnie USDA prognozuje jednocześnie rekordowe zbiory zboża w Brazylii, która jest wiodącym producentem zboża na świecie). Zarówno prognozowana rentowność, jak i produkcja mają spadać w kolejnych sezonach.

Jak widać po powyższym wpisie, póki co wzrostowy scenariusz dla rynku soi zdaje się realizować. Co więcej, zgodnie z ostatnim raportem CFTC na temat pozycjonowaniu na rynku surowców, pozycje spekulacyjne oraz te stosowane do zabezpieczania transakcji na innych rynkach wzrosły do 70 278 kontraktów, co jest największą wartością od lipca 2015 roku, kiedy to rynek soi zaczynał potężny spadek. Poza tym, z tego samego raportu dostaliśmy informację o zwiększającej się pozycji krótkiej netto na kukurydzy, stąd między innymi rosnący spread na korzyść soi w korelacji do kukurydzy na poniedziałkowej sesji (wzrosty cen soi i spadek kukurydzy). Ponadto widać, że coraz większy wpływ mają fundamenty w postaci spodziewanych, znacznie większych obsiewów kukurydzą w opozycji do rynku soi, gdzie oczekiwany jest 1%-owy spadek.

Zobacz także: Ceny złota wciąż wspierane przez dużych inwestorów

To wszystko jest zgodne z wcześniejszymi wpisami, o których można przeczytać w zalinkowanych wyżej wpisach. Poza tym pokazuje to jakże dobitnie, jak bardzo istotna jest solidnie wykonania analiza fundamentalna, dająca potężną przewagę inwestorowi na rynku surowcowym jak i również walutowym. Tym samym mając na uwadze inwestycje oparte na fundamentach w dłuższym okresie niezbędne jest posiadanie twardej wiedzy fundamentalnej, której pozyskanie z pomocą InsiderFX jest bagatelnie proste i dające – jak pokazują przykłady chociażby na rynku soi czy ropy naftowej (wkrótce szersza analiza ostatniego raportu fundamentalnego) – namacalne efekty inwestycyjne.

SBEAN-MAY16Daily

Od strony technicznej notowania soi mkną w górę, przełamując przy okazji górne ograniczenie dość stromego kanału trendowego. Pokazuje to jak silny jest trend wzrostowy. Najbliższym celem, do jakiego może dążyć strona popytowa jest rejon 9,90$. Aktualnie rynek dotarł do ważnego oporu w postaci zniesienia 50% ruchu spadkowego mierzonego od lipca 2015, tym samym w krótkim terminie nie wykluczona jest pewna korekta spadkowa.