Analiza instrumentów finansowych nie jest łatwym zadaniem. By móc w jak najlepszy sposób wykorzystywać informacje rynkowe, w strategii inwestycyjnej nie wystarczy sama analiza makroekonomiczna, którą należy monitorować. Drugim równie ważnym aspektem jest umiejętność wyciągania bezcennych wniosków z dostępnych danych i budowania trafnych prognoz, co do kształtowania się przyszłych trendów. Długoterminowe trendy muszą i najczęściej mają swoje podstawy w fundamentach danej gospodarki czy też rynku, dlatego są tak istotne. Wychodząc na wprost oczekiwaniom inwestorów zawodowo zajmuję się przygotowywaniem kompleksowych analiz ekonomicznych i rynkowych.

Analiza procesów ekonomicznych zachodzących w poszczególnych gospodarkach nie jest łatwym zadaniem, wymaga wiele pracy i czasu. Każda analiza dotyka wielu aspektów począwszy od sfery realnej, poprzez rynek pracy, politykę pieniężną, politykę fiskalną aż po równowagę makroekonomiczną czy sytuację demograficzną. W ramach analiz ekonomicznych, w przyjazny dla czytelnika sposób przedstawione są skomplikowane procesy wraz z prognozami poszczególnych wskaźników. Analizy ekonomiczne mogą okazać się niezbędne w prowadzeniu własnego biznesu, przygotowywanie budżetu na kolejny rok obrotowy, ale i również przy dokonywaniu inwestycji portfelowych.

Przykładowe raporty:

Jeśli chodzi o rynek walutowy z pewnością największą uwagę inwestorów przyciąga koszyk G10, składający się z walut najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie, czyniących je jednocześnie najbardziej płynnymi. Do grupy G10 zaliczamy: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, NOK i SEK.

Na rynku codziennie pojawia się mnóstwo danych makroekonomicznych, które nieustannie ewoluują, zmieniając istotnie krótkoterminową perspektywę dla danej waluty, która w późniejszym czasie może zwiastować zmianę długoterminowego trendu. Stąd, tak ważne jest ciągłe monitorowanie rynku w celu przystosowania swojej ekspozycji w różnych klasach aktywów.

Analiza fundamentalna traktuje o szerokich aspektach, począwszy od trendów inflacyjnych, rynku nieruchomości poprzez rynek pracy czy aktywność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych sektorów analizowanej waluty.

Przykładowe raporty:

Każdy, kto próbował kiedykolwiek swoich sił w handlu surowcami doskonale zdaje sobie sprawę jak bardzo wymagający jest to rynek. Prócz codziennych plotek, które rzecz jasna nie mają bezpośredniego przełożenia na fundamenty, co jakiś czas dostajemy interesujące raporty, które mogą stanowić znaczącą pomoc w procesie predykcji ceny danego towaru. Najważniejszym zadaniem analityka jest wyciągnięcie kwintesencji z najróżniejszych danych i zbudowanie czytelnej perspektywy danego rynku. Doskonałym przykładem raportu surowcowego jest publikacja dla ropy naftowej.

W przypadku surowców, analiza fundamentalna obejmuje szeroko rozumiane procesy produkcji, zapasów, kosztów, wielkości uprawianych areałów jeśli chodzi o towary rolne i innych zależności rynkowych dających przewagę inwestorowi. Wyciągnięcie wniosków z różnych publikacji często nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza w obliczu obecnego, jakże turbulentnego środowiska zewnętrznego. Praca wymaga dużej wiedzy, ale i czasu. W skrócie najważniejsze publikacje dla wybranych towarów dostępne są w przejrzystej formie na stronie bloga.

Przykładowe raporty:

Z racji posiadania licencji maklera papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego mam również kompetencje ukierunkowane stricte na rynek kapitałowy. Przygotowana przeze mnie analiza spółki obejmuje kompleksową analizę finansową, której zagregowanym wynikiem jest przeprowadzona analiza wskaźnikowa. Szereg wskaźników finansowych doskonale ukazują kondycję danej spółki, a także pozwala porównać ją z konkurencją.

Ponadto raport taki obejmuje kompleksową analizę ryzyka inwestycji w konkretną spółkę z wyliczeniem prawdopodobieństwa poniesienia danej wielkości straty, czy osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu. W analizie ryzyka istnieje również możliwość wzięcia pod uwagę pozostałych instrumentów finansowych, już znajdujących się w portfelu inwestora. Ma to na celu sprawdzenie, czy zakup danego aktywa nie wpłynie negatywnie na cały portfel poprzez znaczną ekspozycję na ryzyko (mając na uwadze szeroko rozumianą dywersyfikację portfela i dążenie do otrzymania portfela efektywnego).

Przygotowana analiza konkretnej spółki giełdowej obejmuje również wycenę akcji z zastosowaniem co najmniej dwóch rodzajów metod. Wycena sporządzana jest przy założeniu różnych wariantów oraz wzbogacona jest o analizę wrażliwości na zmianę danych wielkości przyjętych do szacowania wartości przedsiębiorstwa.

Przykładowe raporty:

W dzisiejszych czasach sytuacja geopolityczna zmienia się w znacznym tempie, co implikuje podwyższone ryzyka dla rynków finansowych i realnych gospodark, a przez to zwykłych obywateli. Wybory, referenda, reformy, działania zbrojne - to tylko część z aspektów mogących znacząco wpłynąć na gospodarkę.

Z tego powodu znajomość aspektów geopolitycznych staje się aktualnie niemalże na równi ważna co sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach, czy też fundamentalna na danym rynku. Ponadto, od czasu do czasu w gospodarce dochodzi do różnego rodzaju zmian o charakterze strukturalnym, które mogą nieść poważne konsekwencje zarówno dla inwestorów lokujących tam swój kapitał, jak i dla obywateli danego państwa. Należy mieć na uwadze, że każda taka zmiana musi zostać przeanalizowane z różnych punktów widzenia w celu zyskania całościowego poglądu na dany temat. Raporty specjalne są kompleksowym wynikiem tychże analiz.

Przykładowe raporty:


Research obejmuje rozbudowaną i kompleksową analizę wybranego rynku pod kątem fundamentalnym wraz z jasno przedstawioną oceną i perspektywą inwestycyjną:

  • rynek walutowy
  • rynek surowcowy
  • rynek kapitałowy*

Research Premium obejmuje ponadto szczegółową analizę techniczną wybranego rynku (patrz wyżej) przy uwzględnieniu różnych interwałów czasowych, zaś w przypadku rynku walutowego analizę do trzech par.

Analizy ekonomiczne zawierają obszerny przegląd procesów makroekonomicznych w poszczególnych segmentach gospodarki - sfera realna, procesy inflacyjne, polityka pieniężna, polityka fiskalna wraz z prognozami.

* Research Premium dla rynku kapitałowego już obejmuje analizę techniczną spółki.


Bez względu na wybrane przez Ciebie zagadnienie, każda analiza przygotowywana jest indywidualnie, zważywszy na dynamicznie rozwijającą się sytuację w globalnej gospodarce. Daje to najbardziej aktualny i dogłębny wgląd na dany rynek lub gospodarkę.

W celu zamówienia jednego z dostępnych raportów skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo.