Stopy w Szwecji w dół. Co to oznacza dla EURSEK?

Riksbank zdecydował się ściąć stopę repo o 15pb do poziomu -0,5%, co było dość zaskakującym ruchem biorąc pod uwagę oczekiwania które wskazywały na możliwość cięcia tylko o 10pb. Z drugiej strony widzieliśmy duży podział wśród prognozujących, stąd ciężko było przewidzieć reakcję na SEK.

Zobacz także: Coraz dalej do podwyżki stóp przez Bank Anglii

Wraz z samą decyzją poznaliśmy komunikat Banku*, który oczywiście brzmiał zdecydowanie gołębia, niemniej jednak takowej publikacji należało się spodziewać. Władze monetarne w Szwecji podkreślały następujące aspekty:

Together with lower energy prices and low rent increases, inflation is expected to be lower in 2016 compared to the forecast from December.

Widać wyraźnie, że ceny energii przyczyniły się do obniżenia prognoz inflacyjnych. Poniżej tabela z projekcjami kluczowych wielkości makro.

Projekcje makroekonomiczne, źródło: Riksbank
Projekcje makroekonomiczne, źródło: Riksbank

Jak widać zdecydowanie w dół poszła prognoza CPI dla obecnego roku, co przełożyło się na konieczność wzmożenia akomodacyjnej polityki pieniężnej. Nieco w dół zrewidowano również prognozy dla PKB dla obecnego i przyszłego roku. Ponadto warto zwrócić uwagę na średnioroczną oczekiwaną stopę repo, która obecnie ma wynieść -0,5% (aktualny poziom), zaś w przyszłym roku nie widać wyraźniejszego odbicia. Stopa repo ma wyjść ponad zero dopiero w 2018 roku, lecz tylko do pułapu 0,2%. To pokazuje mocno gołębie nastawienie w kierunku dalszego potencjalnego luzowania pieniężnego.

In addition, uncertainty regarding global developments is still high, with low inflation and several central banks pursuing more expansionary monetary policy. Swedish monetary policy must relate to this. Otherwise the krona exchange rate is at risk of strengthening at a faster rate than in the forecast, which would make it harder to push up inflation and stabilise it around 2 per cent.

Powyższy cytat wyraźnie wskazuje na obawy przed dalszym luzowaniem polityki przez EBC w marcu. Tym samym Riksbank, obawiając się zbytniej aprecjacji SEK, która mogłaby utrudnić osiągnięcie celu inflacyjnego, zdecydował się ciąć stopy już dzisiaj (podobnie było przed rokiem, kiedy to SNB zszokował rynku na tydzień przed ogłoszeniem QE przez Draghi’ego).

The Executive Board therefore still has a high level of preparedness to make monetary policy even more expansionary, even between the ordinary monetary policy meetings. There is still scope to cut the repo rate further.

W tym fragmencie władze monetarne podkreśliły swoją gotowość do dalszego luzowania polityki nawet miedzy posiedzeniami. Przestrzeń dla dalszego cięcia stopy jest wciąż spora, zaznacza Bank.

Zobacz także: Ciekawe dane dla rynku surowców rolnych

EURSEK zareagował pierwotnie mocno zwyżkowo, co było zrozumiałą decyzją. Niemniej jednak po czasie zaczęliśmy powracać do poziomów sprzed decyzji. Ruch ten (powrotny) ma również przełożenie na rynku stopy procentowej, gdzie wciąż faworyzowana jest mocniejsza korona. W chwili obecnej spread stawek FRA 3×6 wskazuje na kurs pary w rejonie 9,35, co daje przestrzeń do spadków (przed decyzją spread wskazywał na zniżkę do 9,30).

Spread stawek FRA 3x6 a kurs EURSEK
Spread stawek FRA 3×6 a kurs EURSEK

Z punktu widzenia analizy technicznej również widać, że strona popytowa również nie miała na tyle siły by utrzymać się na dłużej powyżej górnego ograniczenia, dość stromego kanału trendowego. Tym samym, jeśli na interwale dziennym cena nie zdoła przełamać 9,5270 i zamknąć się powyżej tego pułapu, wówczas trend spadkowy będzie miał szansę na rozwinięcie. Poza tym widać wyraźnie, na interwale M15, jak szybko mijał optymizm inwestorów sprzedających SEK za EUR.

EURSEKDaily

Jak decyzja EBC (marzec) może wpłynąć na parę? Biorąc pod uwagę coraz wyższy kurs EUR i chęć jego osłabienia przez władze monetarne EBC należy oczekiwać spadków EURSEK. W pewnym stopniu mogą być one tolerowane, gdyż SEK ostatnimi czasy wyraźnie stracił do wspólnej waluty. Cele do jakich możemy dążyć to obszar dolnego ograniczenia kanału oraz zniesienie 23,6%. Wybicie ostatnich szczytów dopiero mogłoby zanegować scenariusz spadkowy, a do tego EBC (poprzez EURUSD) nie powinien dopuścić, przynajmniej do czasu jak inflacja nie zacznie odbijać, co wówczas nie byłoby priorytetem (słabszy kurs euro) dla EBC.

Zważywszy na to, że w przeszłości członkowie EBC zwykli interweniować werbalnie, gdy tylko kurs EURUSD podchodził w okolicę 1,15, obecnie możemy spodziewać się podobnych zachowań. Dodatkowo dorzucając do tego ostatnie gołębie wypowiedzi Draghi’ego dostajemy w rezultacie silny przekaz, iż EBC jest gotowy zrobić wszystko, by osiągnąć cel inflacyjny. * O godzinie 12:00 czeka nas jeszcze konferencja prasowa prezesa Riksbanku Stefana Ingvesa.

akademia baner pojedynczy wpis żółty