Wyraźna poprawa nastrojów w amerykańskim przemyśle

wpis w: Bez kategorii | 0

Miesiące takie jak marzec nie są najlepszymi dla inwestorów chcących znać wszystkie dane z rynku pracy przez publikacją ostatecznego raportu rządowego (słynnych payrolli). Właśnie w tym miesiącu zarówno usługowy jak i przemysłowy indeks ISM zostaną opublikowane dopiero po odczycie NFP, stąd tym razem nie będziemy mogli prognozować na podstawie komponentów zatrudnienia tychże mierników. Niemniej jednak obydwa indeksy pozostają w centrum zainteresowania, a przemysłowy indeks ISM niewykluczone, że zaskoczy rynek pozytywnie.

Zobacz także: Inwestuj bez ryzyka. Otwórz konto i odbierz 30$ na start

Po pierwsze należy podkreślić, że w swoich ostatnich komentarzach FED, a zwłaszcza Yellen wyraźnie podkreślała ważność rynku ropy, a co za tym idzie całego sektora przemysłowego na globalną gospodarkę.Szefowa FED obawia się, że ponowny szok cenowy mógłby poważnie szkodzić globalnemu wzrostowi gospodarczemu. Z kolei biorąc pod uwagę silniejszy nacisk, ostatnimi czasy, na ryzyka zewnętrzne kwestia ta może okazać się jedną z kluczowych w kontekście predykcji przyszłych podwyżek stóp w USA.

Zobacz także: Monitor rynku surowcowego (29.03.2016)

Wczorajszy raport ADP pokazał przyzwoity wzrost zatrudnienia w sektorze dóbr produkcyjnych, co dobrze rokuje przed jutrzejszą publikacją. Z drugiej strony nie można zapominać o istotnych ryzykach sezonowych i nie tylko, które mogą zaważyć negatywnie na całej figurze publikowanej przez BLS.

Regionalne indeksy aktywności gospodarczej FED
Regionalne indeksy aktywności gospodarczej FED

Kolejnym i jednocześnie bardzo silnym dowodem na to, że marcowy indeks ISM dla przemysłu może odbić są regionalne odczyty aktywności gospodarczej FED. Spoglądając na wykres powyżej widzimy, że w przypadku wszystkich, głównych lokalizacji otrzymaliśmy solidne odbicie, co potwierdza coraz lepsze nastroje w całym sektorze (odczyt dla okręgu Chicago nie był jeszcze publikowany). Tak silne odbicie może być wyjaśniane przez wzrost na szerokim rynku surowców, w tym ropy naftowej, co powoduje, że coraz większa ilość projektów inwestycyjnych staje się rentowna, a przedsiębiorstwa branżowe mogą ponownie wychodzić z terytorium strat w rejon progu rentowności.

Usługowy i przemysłowy indeks ISM
Usługowy i przemysłowy indeks ISM

Ponadto warto zauważyć, że pewien ruch ku górze w przemysłowym indeksie ISM widoczny był już w lutym. W przypadku korzystnego odczyty w tym miesiącu nie wykluczone będzie wydostanie się nad magiczną barierę 50 punktów, co powinno wskazywać nic innego jak to, że managerowi oczekują poprawy sytuacji w sektorze (ważne są również poszczególne komponenty ISM w celu sprawdzenia, co de facto jest motorem napędowym spadku, tudzież wzrostu indeksu). To z kolei może mieć swoje odzwierciedlenie w oczekiwaniach inflacyjnych, a przez to również w postrzeganiu inflacji przez FED. Warto mieć na uwadze również fakt, że pomimo lepszych od oczekiwań odczytów, członkowie FED nie dają dużej wiary w trwałość odbicia PCE.

Zobacz także: Czy kanadyjski budżet wesprze CAD?

Podsumowując, biorąc pod uwagę to, jak w dużym stopniu FED spogląda ostatnimi czasy na ryzyka globalne w kontekście własnej polityki pieniężnej oraz zestawiając to z wpływem ceny ropy na globalny wzrost gospodarczy dostajemy jasną odpowiedź, że nie tylko rynek pracy i inflacja sama w sobie są jasnymi punktami na kartce FED. Tak jak pisałem wcześniej, globalna poprawa w sektorze przemysłowym z pewnością ulżyła by spadającym oczekiwaniom inflacyjnym, umożliwiając tym samym ponowną wycenę podwyżek stóp przez rynek.

Na co zwraca uwagę Yellen? źródło: Deutsche Bank
Na co zwraca uwagę Yellen? źródło: Deutsche Bank

Na sam koniec, argumentując niejako słowa, że FED coraz uważniej zwraca uwagę na sytuację globalną spójrzmy na powyższy wykres. Przedstawia on jak często Janet Yellen wspominała o trzech kwestiach (dolar, sytuacja globalna, Chiny) w swoich wystąpieniach. Jak widać, przedwczoraj ilość stwierdzeń, które padły pod kątem sytuacji globalnej była zdecydowanie wyższa w porównaniu do jej poprzednich wypowiedzi, co zdaje się potwierdzać wyższe postawioną tezę.