Jeśli zadałeś sobie kiedyś pytanie “W co zainwestować oszczędności?” to wiedz, że nie jesteś sam. Często otrzymuję takie zapytanie od wielu osób, niemniej pytający najczęściej nie zdają sobie sprawy, iż odpowiedź na to pytanie jest mocno uzależniona od ich preferencji, sytuacji majątkowej, momentu życia zawodowego i wielu innych aspektów. Jeden rodzaj inwestycji nigdy nie będzie odpowiadał wszystkim. Co więcej, nawet jeśli jeden rodzaj inwestycji wydaje się słuszny dla kilku osób, nie każda osoba może być skora do jej podjęcia ze względu na występowanie różnego rodzaju uprzedzeń natury psychologicznej.

planowanie finansowe planowanie finansów osobistych

Z tego powodu tak ważnym zadaniem, przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z inwestycjami, ale i również z wydatkami konsumpcyjnymi, jest poznanie całościowego obrazu własnej sytuacji finansowej. Proces ten nazywam planowaniem finansów osobistych. Nie chodzi tutaj wyłącznie o prostą różnicę między przychodami i wydatkami, ale o spojrzenie ze znacznie bardziej długoterminowej perspektywy w kontekście podejmowania bieżących decyzji.

Zbudowanie własnego planu finansowego na przyszłość powinno być punktem startowym dokonywania jakichkolwiek poważniejszych wydatków czy inwestycji. Plan oczywiście nie jest statyczny, ale “żyje” razem z nami. Nie jest to mechanizm samospełniającej się przepowiedni, stąd każdy plan od czasu do czasu musi zostać zaktualizowany, biorąc pod uwagę pojawienie się nowych okoliczności.

O czym jednak tak naprawdę mówimy? Planowanie finansów osobistych zaczyna się od szczegółowego poznania bieżącej sytuacji danego gospodarstwa domowego, na co składa się m.in. źródło dochodu, wysokość dochodu, bieżące zobowiązania, wysokość oszczędności, wysokość wydatków, ilość i wiek osób w rodzinie, rodzaje posiadanych aktywów, plany i aspiracje życiowe i wiele innych zmiennych. Po zebraniu takich informacji możemy przejść do właściwego budowania planu finansów osobistych. Na proces ten składają się następujące elementy:

 • oszacowanie bieżącej wartości strumienia przyszłych dochodów (tzw. kapitału ludzkiego)
 • oszacowanie bieżącej wartości strumienia przyszłych wydatków
 • oszacowanie bieżącej wartości wartości posiadanych aktywów inwestycyjnych i osobistych
 • analiza posiadanych produktów inwestycyjnych
 • analiza posiadanych produktów kredytowych (w tym doradztwo dot. bieżących i przyszłych kredytów hipotecznych)
 • analiza posiadanych produktów emerytalnych
 • analiza posiadanych produktów ubezpieczeniowych
 • stworzenie bilansu ekonomicznego
 • określenie zdolności i tolerancji do podejmowania ryzyka
 • określenie ekspozycji na różne rodzaje ryzyka
 • prezentacja symulacji oszczędzania emerytalnego z dostępnych na rynku produktów
 • rekomendacje dot. ubezpieczeń, produktów kredytowych, kapitału emerytalnego, alokacji oszczędności

Czego nie obejmuje planowanie finansów osobistych? Proces ten nie ma na celu zarządzania Twoimi finansami. Dowiesz się jednak jak zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne wpływają na różne klasy aktywów oraz jaki poziom ryzyka niosą ze sobą. Zobaczysz jakie kroki finansowe wydają się najbardziej adekwatne biorąc pod uwagę Twoją obecną sytuację finansową oraz życiową. Szybko dojdziesz do wniosku, że zbudowanie takiego planu rozjaśni Twoją strategię działania.

Jeśli zatem chcesz zbudować swój własny plan finansów osobistych, świadomie podejmować przyszłe decyzje i prowadzić prywatny budżet – jestem do Twojej dyspozycji!

Jeśli masz jakieś pytania, coś jest dla Ciebie niejasne – pisz śmiało!