Powyższa tabela prezentuje implikowaną zmienność dla wybranych instrumentów finansowych (Vols) dla różnych terminów wygasania opcji.
Im wyższa zmienność implikowana (Implied Vols) w danej jednostce czasu, tym większa prawdopodobna zmienność zrealizowana (Realized Vols).
Miernik zmienności implikowanej nie wskazuje jednak kierunku potencjalnej zmiany instrumentu, a jego zakres wahań.

Zmienności implikowane podawane są w ujęciu rocznym. W celu wyznaczenia interwałowej zmienności implikowanej (dla 1 dnia, 1 tygodnia itd.) dla danego instrumentu wykonaj następujące działania:

  • O/N – procentowa wartość Vol/15,87
  • 1W – procentowa wartość Vol/7,21
  • 2W – procentowa wartość Vol/5,1
  • 1M – procentowa wartość Vol/3,46
  • 2M – procentowa wartość Vol/2,45
  • 3M – procentowa wartość Vol/2
  • 6M – procentowa wartość Vol/1,41