Wpływ ostatniej aukcji TLTRO na rynki finansowe

wpis w: Bez kategorii | 0

Już dzisiaj poznamy popyt ze strony banków strefy euro na ostatnią aukcję nieco zapomnianego już programu TLTRO II (Targeted Long-Term Refinancing Operations). Program ten (tutaj mamy jego drugą odsłonę) został uruchomiony jeszcze przed suwerennym skupem obligacji i był nieco podrasowaną wersją programu LTRO, jaki pomagał prowadzenie polityki monetarnej EBC w czasie kryzysu PIIGS.

Będzie to ostatnia aukcja przyznania środków dla banków z tego tytułu. Biorąc to pod uwagę, a także mając z tyłu głowy coraz większą presję na podnoszenie stóp procentowych nie jest wykluczone, że popyt na środki w dniu dzisiejszym będzie dość pokaźny. Obecnie konsensus rynkowy wskazuje na 125 mld EUR (wartość netto obejmująca spłatę ponad 16 mld EUR z tytułu poprzednich transz), jednak najwyższe projekcje sięgają nawet 300 mld EUR.

Poznaj rynki fiansowe od praktycznej strony!

Pod jakim kątem patrzeć na aukcję w kontekście rynków finansowych? Pytaniem jest czy środki te będą przeznaczone na zakup aktywów. Biorąc pod uwagę wyższy spread między kosztem TLTRO II, a papierami dostępnymi na rynku można sugerować, że pewien, nieco wyższy niż zazwyczaj popyt, może być odnotowany.

Popyt netto na TLTRO II i spread między kosztem TLTRO II a średnią rentownością 4-letnich obligacji Włoch i Hiszpanii, źródło: zerohedge

Jak widać na powyższej grafice przygotowanej przez strategów ABN AMRO nadwyżka rentowności obligacji nad koszt TLTRO II jest wyjątkowo wysoka, biorąc pod uwagę ostatnie aukcje i wynosi ponad 80pb. Zatem wydawałoby się, że moglibyśmy ujrzeć większy popyt na obligacje, zwłaszcza krajów peryferyjnych, których rentowności w ostatnim czasie mocniej rosły ze względu na ryzyko polityczne (patrz chociażby spread rentowności Francji i Niemiec).

Z drugiej strony wyniki ankiety EBC przeprowadzonej wśród banków wskazują na nieco inne wyniki. W styczniu zapytano 134 banki o ich partycypację w programie TLTRO II i antycypację odnośnie ostatniej aukcji. Ponadto pytano się o sposób spożytkowania tych środków.

Jak głęboka może być korekta na SP500?

Z badania wynika, że 26% banków chciało uczestniczyć w dzisiejszej aukcji, zaś 42% było niezdecydowanych, z kolei 32% stanowczo odmówiło partycypacji. Poza tym aż 60% banków wykorzystało te środki na udzielenie pożyczek, w 24% środki posłużyły do zrolowania innych źródeł finansowania, zaś tylko w 9% były nakierowane na zakup aktywów. Analitycy ABN AMRO wskazują, że na dzisiejszej aukcji odsetek banków chcących przeznaczyć środki z TLTRO II na kupno aktywów wzrósł do 13%.

Wyniki ankiety EBC ze stycznia 2017, źródło: zerohedge

Poza tym wskazano również na inne aspekt, który pokazuje, że banki praktycznie nie przeznaczają środków z TLTRO II na kupno aktywów. Mowa o poziomie obligacji przez nie utrzymywanym.

W drugiej połowie 2016 roku poziom obligacji utrzymywanych przez banki strefy euro spadł o -9,6%, zaś jeśli chodzi o obligacje krajowe spadek ten wyniósł -10,6%. Największe redukcje widoczne były w Hiszpanii, Włoszech, Francji czy Niemczech. Jasnym jest, że jeśli środki z programów EBC miały trafić na rynek, wówczas ujrzelibyśmy wzrost zaangażowania w dług ze strony banków. Takowego póki co absolutnie nie ma.

Obligacje utrzymywane przez banki strefy euro, źródło: zerohedge

Na koniec mamy bardzo dobre porównanie wpływu (a właściwie jego braku) poszczególnych aukcji TLTRO II na rynek obligacji i SWAP. Stratedzy ABN AMRO sugerują, że w takich warunkach powinniśmy widzieć większy popyt na papiery z terminem zapadalności 4 lat, co sugerowałoby wypiętrzanie się krzywej rentowności (na wykresie z prawej strony różnica między papierami 4Y i 8Y Włoch oraz Hiszpanii). Niemniej w żadnej z aukcji nie doświadczyliśmy takiego zachowania.

easymarkets

Minimalnie wypiętrzenia widoczne było dzień po przyznaniu TLTRO II (T+1) na rynku swapów. Na wykresie z lewej strony mamy tzw. ASW, czyli różnicę nadwyżki rentowności danego aktywa nad benchmarkiem i stawki IRS. Tym razem jest podobnie, niemniej zbyt wcześnie by sugerować, iż ruch ten może być długotrwały.

Spready ASW i krzywa rentowności (odcinek 4-8Y) obligacji Włoch i Hiszpanii, źródło: zerohedge

Reasumując, mimo tego, że popyt na ostatnią aukcję TLTRO II powinien być wyższy w relacji do pozostałych, nie wydaje się, że może to odegrać większą rolę na rynku obligacji czy swap, co kolei mogłoby mieć przełożenie na kurs euro.

0 0 Głosy
Article Rating
Powiadom mnie
guest
0 komentarzy
Opinie w tekście
Pokaż wszystkie komentarze