Analiza rynków finansowych nie jest łatwym zadaniem. By móc w jak najlepszy sposób wykorzystywać informacje rynkowe, w strategii inwestycyjnej nie wystarczy sama analiza makroekonomiczna, która musi być ciągle aktualizowana. Drugim i zarazem najważniejszym aspektem jest umiejętność wyciągania bezcennych wniosków z dostępnych danych i budowania trafnych prognoz, co do kształtowania się przyszłych trendów. Wychodząc na wprost oczekiwaniom inwestorów zawodowo zajmuję się przygotowywaniem kompleksowych analiz fundamentalnych i innego researchu.

Analiza techniczna to jedno, niemniej długoterminowe trendy muszą i najczęściej mają swoje podstawy w fundamentach danej gospodarki czy też surowca. Tym samym analiza fundamentalna staje się niezbędnym narzędziem do wychwycenia zmian na rynku, mogących przerodzić się w początek nowego trendu, oferując przy tym dochodową szansę inwestycyjną.

Jeśli chodzi o rynek walutowy z pewnością największą uwagę inwestorów przyciąga koszyk G10, składający się z walut najbardziej rozwiniętych gospodarek na świecie, czyniących je jednocześnie najbardziej płynnymi. Do grupy G10 zaliczamy: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD, NOK i SEK.

Na rynku codziennie pojawia się mnóstwo danych makroekonomicznych, które nieustannie ewoluują, zmieniając istotnie krótkoterminową perspektywę dla danej waluty, która w późniejszym czasie może zwiastować zmianę długoterminowego trendu. Stąd, tak ważne jest ciągłe monitorowanie rynku w celu przystosowania swojej ekspozycji w różnych klasach aktywów.

Analiza fundamentalna traktuje o szerokich aspektach, począwszy od trendów inflacyjnych, rynku nieruchomości poprzez rynek pracy czy aktywność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych sektorów analizowanej waluty. W raporcie poruszane są także inne, istotne czynniki takie jak:

  • bieżące oczekiwania inflacyjne,
  • aktualne oczekiwania rynku w kwestii wysokości stóp procentowych,
  • obszerne i wnikliwe prześwietlanie komunikatów banków centralnych oraz wypowiedzi ich członków pod kątem przewidzenia przyszłych ruchów w polityce pieniężnej,
  • szczegółowa analiza gospodarki.

Przykładowe raporty:

Każdy, kto próbował kiedykolwiek swoich sił w handlu surowcami doskonale zdaje sobie sprawę jak bardzo wymagający jest to rynek. Prócz codziennych plotek, które rzecz jasna nie mają bezpośredniego przełożenia na fundamenty, co jakiś czas dostajemy interesujące raporty, które mogą stanowić znaczącą pomoc w procesie predykcji ceny danego towaru. Najważniejszym zadaniem analityka jest wyciągnięcie kwintesencji z najróżniejszych danych i zbudowanie czytelnej perspektywy danego rynku. Doskonałym przykładem raportu surowcowego jest publikacja dla ropy naftowej.

W przypadku surowców, analiza fundamentalna obejmuje szeroko rozumiane procesy produkcji, zapasów, kosztów, wielkości uprawianych areałów jeśli chodzi o towary rolne i innych zależności rynkowych dających przewagę inwestorowi. Wyciągnięcie wniosków z różnych publikacji często nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza w obliczu obecnego, jakże turbulentnego środowiska zewnętrznego. Praca wymaga dużej wiedzy, ale i czasu. W skrócie najważniejsze publikacje dla wybranych towarów dostępne są w przejrzystej formie na stronie bloga.

Przykładowe raporty:

Z racji posiadania licencji maklera papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego mam również kompetencje ukierunkowane stricte na rynek kapitałowy. Przygotowana przeze mnie analiza spółki obejmuje kompleksową analizę finansową, której zagregowanym wynikiem jest przeprowadzona analiza wskaźnikowa. Szereg wskaźników finansowych doskonale ukazują kondycję danej spółki, a także pozwala porównać ją z konkurencją.

Ponadto raport taki obejmuje kompleksową analizę ryzyka inwestycji w konkretną spółkę z wyliczeniem prawdopodobieństwa poniesienia danej wielkości straty, czy osiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu. W analizie ryzyka istnieje również możliwość wzięcia pod uwagę pozostałych instrumentów finansowych, już znajdujących się w portfelu inwestora. Ma to na celu sprawdzenie, czy zakup danego aktywa nie wpłynie negatywnie na cały portfel poprzez znaczną ekspozycję na ryzyko (mając na uwadze szeroko rozumianą dywersyfikację portfela i dążenie do otrzymania portfela efektywnego).

Przygotowana analiza konkretnej spółki giełdowej obejmuje również wycenę akcji z zastosowaniem co najmniej dwóch rodzajów metod. Wycena sporządzana jest przy założeniu różnych wariantów oraz wzbogacona jest o analizę wrażliwości na zmianę danych wielkości przyjętych do szacowania wartości przedsiębiorstwa.

Przykładowe raporty:

W dzisiejszych czasach sytuacja geopolityczna zmienia się w znacznym tempie, co implikuje podwyższone ryzyka dla rynków finansowych. Wybory, referenda, reformy, działania zbrojne - to tylko część z aspektów mogących zachwiać w znaczny sposób danym aktywem.

Z tego powodu znajomość aspektów geopolitycznych staje się aktualnie niemalże na równi ważna co sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach, czy też fundamentalna na danym rynku. W związku z tym w swojej pracy skupiam się w znacznym stopniu również i na tym aspekcie, przygotowując w zależności od wydarzenia wyczerpujący research wraz z analizą potencjalnych skutków dla różnych klas aktywów.


Research obejmuje rozbudowaną i kompleksową analizę wybranego rynku pod kątem fundamentalnym wraz z jasno przedstawioną oceną i perspektywą inwestycyjną:

  • rynek walutowy
  • rynek surowcowy
  • rynek kapitałowy*

Research Premium obejmuje ponadto szczegółową analizę techniczną wybranego rynku (patrz wyżej) przy uwzględnieniu różnych interwałów czasowych, zaś w przypadku rynku walutowego analizę do trzech par.

* Research Premium dla rynku kapitałowego już obejmuje analizę techniczną spółki.


Bez względu na wybrany przez Ciebie rynek, każda analiza przygotowywana jest indywidualnie, zważywszy na dynamicznie rozwijającą się sytuację w globalnej gospodarce. Daje to najbardziej aktualny i dogłębny wgląd w określony instrument finansowy, w danym momencie.

W celu zamówienia jednego z dostępnych raportów skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo.